0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro
Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru post contractual vacant – ȘOFER, grad I
Posted on Categories Concursuri

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare pentru un post contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrativ – ȘOFER, GRADUL I

Având în vedere prevederile H. G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Comuna Cămărașu organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant astfel:

  • ȘOFER, gradul I, în cadrul Compartimentului Administrativ (1 post)

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Cămărașu din str. Principală nr. 126, comuna Cămărașu, județul Cluj, conform calendarului următor:

  • 09.2018-25.09.2018 – perioada de depunere a dosarelor;
  • 09.2018-29.09.2018 – selecționarea dosarelor;
  • 10.2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 10.2018, ora 10.00 – interviul.

Condițiile de participare la concurs, precum și alte informații relevante se regăsesc în fișierul atașat.