0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

Alimentare cu apa

Localitatea Camarasu are din anul 2009 un sistem centralizat de alimentare cu apa , aductiunea de la Gilau,iar satele Năoiu și Sâmboleni au asigurată alimentarea cu apă din aceeași sursă , din anul 2012. În prezent rețeaua de alimentare cu apă din comună are o lungime de 66 km , nu există zone ,cătune care să nu aibă rețea de alimentare cu apă.
În general, pânza freatica cantoneaza apa nepotabila. Nivelul freatic este cuprins între – 0,80 m si 4 m.Apa din sursele existente este influentata si de poluarea din zona, neexistând zone de protectie, iar debitul acestora nu poate asigura sursa de apa pentru consum public si consum gospodaresc.
Apa din captarile existente se încadreaza în ape freatice de mica adâncime, motiv pentru care sterilizarea lor este obligatorie, lucru care în prezent nu se face (de exemplu, clorinare).

Canalizare

Localitatea are un sistem centralizat pentru canalizare doar în centrul de comună , satul Cămărașu . Rețeaua de canalizare are o lungime de 8 km , există 3 stații de pompare și o stație de epurare.

Alimentarea cu energie electrica

Localitatile apartinatoare de Camarasu sunt alimentate din sistemul national de energie electrica cu tensiunea de 20 kV dupa cum urmeaza:

  • Satul Camarasu din linia electrica aeriana de 20 KV Gherla
  • Camarasu prin doua posturi de transformare mare 20/0,4 kV
  • Satul Naoiu – borna electrica de SNA de 20 kV
  • Camarasu prin un post de transformare 20/0,4 kV
  • Satul Sîmboleni din linia electrica aeriana de 20 kV Gherla
  • Camarasu prin doua posturi de transformare 20/0,4 kV
  • Consumatorii electrici existenti sunt în perimetrul comunei sunt alimentati cu energie electrica la tensiunea de 0,4 kV, Nivelul de asigurare a alimentarii cu energie electrica consumatorilor este asigurat pentru nivelul de dotare tehnica a gospodariilor si este corespunzator anilor 1960 – 1970.

Telefonie

Localitatile apartinatoare de comuna Camarasu, pe relatia de comunicatii proprietatea RomTelecom. In anul 2006 a fost instalata o centrala digitala care permite racordarea la reteaua de internet al comunei, fiind extinsa reteaua de telefonie RomTelecom în satele Camarasu si Sîmboleni.

Alimentarea cu caldura

În întreaga comuna exista retea de gaze naturale la care sunt racordate 435 de gospodarii. Asigurarea caldurii pe perioada friguroasa se mai realizeaza si prin sisteme de încalzire locala (sobe) alimentate de combustibil material lemnos.

Postul de politie

Biroul politiei din comuna functioneaza într-o cladire parte si cu etaj construita centru politie si locuinta.

Dispensarul veterinar

Functioneaza într-o cladire specifica situata în Camarasu. Constructia parter si etaj aflata într-o stare tehnica buna, este prevazuta cu spatii pentru dispensar si locuinta medic.

Spatiul pentru posta

Posta functioneaza într-o încapere închiriata.

Punctul farmaceutic

Farmacia Accacia SRL – farmacista d-na Iulica Niculescu ,functioneaza din anul 2008 intr-un apartament al primariei la nr. 353 si are un program zilnic de la ora 8,00 la ora 16,00 .

Gospodaria comunala

Capitolul gospodarie comunala este axat numai pe domeniul deseurilor în localitatile apartinatoare comunei Camarasu se produc deseuri organice si deseuri greu degradabile biologic. Activitatea de colectare si transport a deseurilor menajere se desfasura în baza unui contract cu firma de salubritate RDE Harghita . Din anul 2019 s-a implementat sistemul de colectare selectivă a deșeurilor ,,din poartă în poartă,,. În prezent se așteaptă finalizarea licitației privind Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de salubrizare în județul Cluj,respectiv de colectare și transport . După desemnarea unui câștigător,se va intra pe acest proiect județean la fel ca și toate comunele din județul Cluj.

Circulatia

Reteaua stradala în cadrul localitatilor componente ale comunei Camarasu însumeaza o lungime de aproximativ 66 km.Aproximativ 8,7 km sunt asfaltate , 3,7 km reciclate cu tratament bituminos dublu , 54 km pietruite. Mai există aproximativ 25 km de drumuri din pământ între culturile agricole. În general, reteaua stradala, datorita conditiilor de relief, are aspect dezordonat si doar în mici zone este sistematizata .

Strada principala se suprapune peste drumul comunal în toate localitatile. In localitatea Camarasu drumul DN 16 constituie strada principala pe o lungime de circa 2,20 km. Dispersarea locuintelor pe o suprafata mare are ca efect ingreunarea sistematizarii retelei stradale în conditiile costurilor foarte mari pe care le-ar implica acestea, raportat la posibilitatile economice ale comunitatii;

Existenta unor intersectii resistematizate între DN 16 si DC 25 cu repercusiuni negative asupra traficului rutier pe DN 16, precum si lipsa unei intersectii care sa rezolve debusarea directa în DN a mijloacelor auto si hipo din zona fostei incinte a CAP Camarasu si din zona benzinariei.