0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

2020

Dispozitia nr.3 din 03.01.2022- privind delegarea exercitarii atributiilor de stare civila

Dispozitia nr.4 din 06.01.2022- privind constituirea comisiei comunale in vederea organizarii si desfasurarii recesamantului populatiei si locuintelor

Dispozitia nr.5 din 12.01.2022- privind rectificarea actului de Casatorie nr.6 registrul exemplarul I din data de 01.07.2019 privind pe Liati Orlando si Iaroi Ioana Maria

Dispozitia nr.6 din 13.01.2022- privind numirea persoanei responsabile cu protectia mediului si colectarea selectiva a deseurilor

Dispozitia nr.9 din 20.01.2022- privind aprobarea aj. pentru incalzirea locuintelor cu combustibili solizi si supliment de energie consumatori vulnerabili

Dispozitia nr.26 din 04.02.2022- privind convocarea Consiliului Local al Comunei Camarasu

Dispozitia nr.27 din 07.02.2022- privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la proietului ,, Costruirea Capela Mortuala,, imprejmuirea si brasamente

Dispozitia nr.2 din 03.01.2022 – privind convocarea Consiliului Local al Comunei Camarasu in sedinta extraordinara de indata

DISP.nr.79 din 25.03.2022- privind convocare Consiliul Local al Comunei Camarasu in sedinta ordinara03292022

Dispozitia nr 184 din07.11.2022- privind convocarea Consilului local al Comunei Camarasu in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 228 din 20.12.2022- privind convocarea Consilului Local al Comunei Camarasu in sedinta exraordinara de indata

Dispozitia nr.213 din 07.11.2022 -privind efectuarea inventarierii anuale a valorilor materiale si banesti din administrarea Consilului local al comunei Camarasu

Dispozitia nr.225 din 07.12.2022- privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de Reparatii acoperis corp C3 Scoala Gimnaziala Camarasu

Dispozitia nr.229 din 20.12.2022- privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintelor cu combustibili solizi si a suplimentului de energie

Dispozitie nr.227din 09.12.2022 -privind convocare Consiliului Local al comuna Camarasu in sedinta ordinara

 

Disp nr.3 din 06.01.2021- privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului public

Disp nr.4 din 06.01.2021- privind numirea dl Marina Vasile Dorin drept persoana responsabila distribuire ajutoarelor alimentare

 

Disp. nr.6 din 06.01.2021- privind convocarea Consiliul Local in sedinta extraordinara de indata

Disp. nr.7 din 07.01.2021 prvind constituirea comisiei comunale pentru recesamantul general agricol

Disp. nr.8 din 07.01.2021- privind constituirea comisiei pentru licitatie in vederea inchirierii spatiilor proprietate privata din Samboleni nr. 2

Disp. nr.10 din 22.01.2021- privind convocare sedinta ordinara

Disp. nr.11 din 25.01.2021- privind incetarea platii indemnizatie lunara handicap Szasz Iosif

Disp. nr.12 din 25.01.2021- privind incetarea platii indemnizatie lunara handicap Marina – Uifalean

Disp. nr.13 din 25.01.2021- privind incetarea platii indemnizatie lunara handicap Muresan Gheorghe

 

Disp. nr.15 din 25.01.2021- pentru numirea d-neiVermesan Natalia Maria drept persoana responsabila cu gestionarea si distribuirea alimentelor

Disp. nr.16 din 27.01.2021- privind constituirea comisiei pentru primirea, receptia si punerea in functiune a bunurilor aferente investitiei

 

 

 

 

 

 

 

 

Disp. nr.25 din 19.02.2021- privind convocarea Consilului Local al Comunei Camarasu in sedinta ordin

 

Disp. nr.35 din 09.03.2021- privind constituirea comisiei de examen , respectiv a comisiei de solutionarea contestatiilor

Disp. nr.37 din 11.03.2021- privind constituirea comisiei comunale pentru recesamantul agricol

Disp. nr.38 din 23.03.2021- privind numirea comisiei de receptie a lucrarilor bransament apa capela

Disp. nr.39 din 24.03.2021- privind numirea comisiei de receptie partiala a lucrarilor extindere apa Naoiu

Disp. nr.40 din 25.03.2021- privind convocarea Consiliului Local sedinta ordinara

Disp. nr.45 din 31.03.2021- privind desemnare comisie de evaluare profesionala a Secretarului genera

Disp. nr.46 din 07.04.2021- privind convocarea Consiliului Local sedinta extraordinara de indata

Disp. nr.49 din 15.04.2021- privind incetarea indemnizatiei lunare Copodean Berti

Disp. nr.50 din 15.04.2021- privind incetarea ASF Cioca Teofil Sorin

Disp. nr.51 din 15.04.2021- privind incetarea ASF Michi Raducanu

Disp. nr.52 din 15.04.2021- privind incetarea ASF Ferent Danut

Disp. nr.53 din 15.04.2021- privind incetarea ASF Gaspar Daniel

Disp. nr.54 din 15.04.2021- privind incetarea ASF Juchi Ana Mirabela

Disp. nr.55 din 15.04.2021- privind incetarea ASF Ferenti Sonia Bianca

Disp. nr.70din 15.04.2021- privind modificare ASF Moldovan Daniela

Disp. nr.71 din 15.04.2021- privind modificare ASF Nadasan Adela

Disp. nr.72 din 15.04.2021- privind modificare ASF Gaspar Iuliana

Disp. nr.73 din 15.04.2021- privind modificare ASF Moldovan Teodor

Disp. nr.74 din 15.04.2021- privind modificare ASF Barsan Sonia Loredana

Disp. nr.75 din 22.04.2021- privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

Disp. nr.76 din 22.04.2021- privind incetarea VMG Bumbi Florentina

Disp. nr.77 din 06.05.2021- privind desemnarea ordonator de credite

Disp. nr.78 din 21.05.2021- privind convocare Consiliului Local in sedinta ordinara

Disp. nr.79 din 24.05.2021- privind constituirea comisiei pentru verificarea modului de respectare a contractelor de inchiriat pasuni

Disp. nr.80 din 26.05.2021- privind aprobarea Strategiei de contractare

Disp. nr.81 din 26.05.2021- privind aprobarea indemnizatie lunara Campean Petru

Disp. nr.82 din 26.05.2021- privind acordare indemnizatie lunara Moldovan Teodor

Disp. nr.83 din 26.05.2021- privind acordare indemnizatie lunara Moldovan Letitia

Disp. nr.84 din 26.05.2021- privind acordare indemnizatie lunara Cojocnean Sonia Simona

Disp. nr.85 din 26.05.2021- privind incetarea ASF Nadasan Adela

Disp. nr.86 din 26.05.2021- privind suspendare VMG Michi Ioan

Disp. nr.87 din 26.05.2021- privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

Disp. nr.88 din 22.06.2021- privind desemnarea comisiei de evaluare oferte depuse achizitie publica

Disp. nr.89 din 22.06.2021- privind rectificare bugetara prin suplimentarea veniturilor si cheltuiel

Disp. nr.90 din 30.06.2021- privind constituirea comisiei de concurs consilier achiziti publice si consilier superior

Disp. nr.91 din 28.06.2021- privind incetare indemnizatie lunara Rosca Anisia

Disp. nr.92 din 28.06.2021- privind modificarea Comitetului Local si Centru operativ temporar al Com

Disp. nr.93 din 05.07.2021- pentru acordarea indemnizatiei lunara Artiudean Floarea

Disp. nr.94 din 05.07.2021- privind convocarea Consiliulu Local in sedinta extraordinara de indata

Disp. nr.95 din 05.07.2021- privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor electrice executate la statia de pompare in cadrul proiectului ,, Extinderea retelei de apa loc. Naoiu,,

Disp. nr.96 din 05.07.2021- privind incetarea indemnizatiei lunare Michi Monica

Disp. nr.97 din 05.07.2021- privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

Disp. nr.98 din 12.07.2021- privind incetare ASF Moldovan Teodor

Disp. nr.99 din 12.07.2021- privind constituirea comisiei de disciplina la nivelul Comunelor Palatca

Disp. nr.100 din 12.07.2021- privind numirea comisiei pentru receptie la terminarea lucrarilor

Disp. nr.101 din 22.07.2021- privind modificarea disp. 90 din 30.06.2021

Disp. nr.102 din 22.07.2021- pentru delegarea sarcinilor primarului Comunei Camarasu la viceprimar

Disp. nr.103 din 30.07.2021- pentru incetarea platii indemnizatiei lunare Moldovan Letitia

Disp. nr.104 din 30.07.2021- privind incetarea dreptul VMG Michi Ioan

Disp. nr.105 din 30.07.2021- privind suspendarea dreptul VMG Bumbi Radu

Disp. nr.106 din 09.08.2021- privind rectificarea actului de casatoriei Marcu Traian

Disp. nr.107 din 09.08.2021- privind rectificarea actului de casatoriei Mihaila Petrica

Disp. nr.108 din 09.08.2021- privind rectificarea actului de casatorie Liati Orlando

Disp. nr.109 din 12.08.2021- privind numirea dl Terpe Nicolae Eugen in functia

Disp. nr.110 din 18.08.2021- privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor centru mu

Disp. nr.111 din 20.08.2021- privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

Disp. nr.112 din 30.08.2021- privind incetarea raporturilor de munca a d-nei Ispas Luminita

Disp. nr.113 din 31.08.2021- privind numirea d-nei Ispas Luminita in functia publica de executie

Disp. nr.114 din 30.08.2021- privind numirea dl Terpe Nicolae Eugen responsabil pt. gestiunea datelor cu caracter personal

Disp. nr.115 din 30.08.2021- privind aprobarea prin reluare a dreptului VMG Bumbi Radu

Disp. nr.116 din 30.08.2021- privind incetarea platii indemnizatiei lunare Ferenti Meda Petruta

Disp. nr.117 din 30.08.2021- privind acordarea platii indemnizatiei lunare Gaspar Vasile

Disp. nr.118 din 30.08.2021- privind acordarea platii indemnizatiei lunare Oprea Maria

Disp. nr.119 din 06.09.2021- privind modificarea ASF Moldovan Mariana

Disp. nr.120din 06.09.2021- privind modificarea ASF Szabo Esti

Disp. nr.121 din 06.09.2021- privind modificarea ASF Gaspar Sabrina

Disp. nr.122 din 06.09.2021- privind modificarea ASF Juchi Traian Cristian

Disp. nr.123 din 06.09.2021- privind modificarea ASF Barsan Sonia Loredana

Disp. nr.124 din 06.09.2021- privind modificarea ASF Gaspar Moni

Disp. nr.125 din 06.09.2021- privind modificarea ASF Boros Nicolae

Disp. nr.126 din 06.09.2021- privind modificarea ASF Gaspar Alexandrina Cristina

Disp. nr.127din 06.09.2021- privind modificarea ASF Ferenti Pavel

Disp. nr.128 din 06.09.2021- privind modificarea ASF Ferenti Letitia

Disp. nr.129 din 06.09.2021- privind modificarea ASF Gaspar Iuliana

Disp. nr.130 din 06.09.2021- privind numirea comisiei de licitatie pentru inchirierea spatiului ofic

Disp. nr.131 din 06.09.2021- privind convocarea Consilului Local in sedinta ordinara

Disp. nr.132 din 28.09.2021- privind aprobarea ASF Ferenti Susana

Disp. nr.133 din 28.09.2021- privind modificare ASF Szabo Esti

Disp. nr.134 din 28.09.2021- privind desemnarea reprezentant primar in consiliul de administratie

Disp. nr.135 din 05.10.2021- privind rectificare certificat casatorie Cionca Iosif

Disp. nr.136 din 05.10.2021- privind incetare VMG Moldovan Cristian Sorin _0001

Disp.nr.137 din 06.10.2021 privind aprobarea Strategia de contractare pentru lucrarilor urgente de proietare si exe

Disp.nr.138 din 06.10.2021 privind desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor

Disp.nr.139 din 06.10.2021privind aprobarea Strategiei de contractare pentru lucrarile de inregistra

Disp.nr.140 din 06.10.2021 privind desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru lucrari

Disp.nr.141 din 20.10.2021 privind convocarea Consilului Local in sedinta ordinara

Disp.nr.142 din 20.10.2021 privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de reparati

Disp.nr.143 din 20.10.2021 privind incetarea VMG Ispas Floarea

Disp.nr.144 din 29.10.2021 privind acordarea ajutorului de inmormantare d-na Stancu Florentina

Disp.nr.145 din 01.11.2021 privind convocare sedinta extraordinara

Disp.nr.146 din 01.11.2021 privind aprobarea ASF Michi Raducanu

Disp.nr.147 din 15.11.2021 privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor

Disp.nr.148 din 18.11.2021 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

Disp.nr.149 din 19.11.2021 privind aprobare ajutor incalzire combustibili solizi- lemne

Disp.nr.150 din 19.11.2021 privind aprobare ajutor incalzire gaze naturale

Disp.nr.151 din 23.11.2021 privind incetarea ASF Moldovan Mariana

Disp.nr.152 din 23.11.2021 privind incetarea ASF Moldovan Minerva

Disp.nr.153 din 23.11.2021 privind incetarea ASF Rusu Aurica Mirela

Disp.nr.154 din 23.11.2021 privind incetarea ASF Barsan Sonia Loredana

Disp.nr.155din 23.11.2021 privind aprobarea ASF Gaspar Nina

Disp.nr.156 din 26.11.2021 privind acordarea indemnizatie lunara Cozma Mirela

Disp.nr.157 din 26.11.2021 privind incetarea platii indemnizatie lunar Artiudean Floarea

Disp.nr.158 din 26.11.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare Lumperdean Rozalia

Disp.nr.159 din 26.11.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare Corpodean Catalina

Disp.nr.160 din 26.11.2021 privind efectuarea inventarierii anuale materiale si banesti din administ

Disp.nr.161 din 26.11.2021 privind stabilirea programului de recuperare zilele libere

Disp.nr.162 din 10.12.2021 privind convocarea Consiliului in sedinta ordinara

Disp.nr.163 din 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de incalzire combustibili solizi – 4 luni

Disp.nr.164 din 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de incalzire gaze naturale- 4 luni

Disp.nr.165 din 20.12.2021 privind numirea comisiei de licitatie pentru inchiriere spatiu Cabinet de

Disp.nr.166 din 21.12.2021 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara de indata

Disp.nr.167 din 21.12.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor r

Dispozitia nr. 01- convocare sedinta

Dispozitia nr. 02- specimen de semnatura

Dispozitia nr. 07- convocare sedinta

Dispozitia nr. 15- numire responsabil de caz

Dispozitia nr. 16- comisia de examinare si contestati

Dispozitia nr. 17- acordarea de indemnizati de hrana

Dispozitia nr. 19- responsabil cu gestionarea ricurilor

Dispozitia nr. 20- codul de conduita etica

Dispozitia nr. 21- convocare sedinta

Dispozitia nr. 28- incetare contract de munca pestean sorin

Dispozitia nr. 29- promovarea d-na ispas luminita

Dispozitia nr. 30- convocare sedinta

Dispozitia nr. 50- comisia concurs functia consilier contabil

Dispozitia nr. 51- comisie concurs functia consilier juridic

Dispozitia nr. 52- comisie evaluare oferte depuse extindere retea apa naoiu

Dispozitia nr. 53- comisie evaluare oferte

Dispozitia nr. 54- convocare sedinta

Dispozitia nr. 55 – stabilire locuri afisaj electoral

Dispozitia nr. 59 – stabilire sectii de votare

Dispozitia nr. 62- convocare sedinta

Dispozitia nr. 70- convocare sedinta

Dispozitia nr. 73- convocare sedinta

Dispozitia nr. 82 – convocare sedinta ordinara

Dispozitia nr. 90 – constituire comisie concurs

Dispozitia nr. 91 – majorare indemnizatie primar

Dispozitia nr. 93 – comisie concurs ,, ingrijitor batrani la domiciliu

Dispozitia nr. 94 – convocarea sedinta ordinara CL_0001

Dispozitia nr. 95 – delegarea sarcinilor primarului catre viceprimar_0001

Dispozitia nr. 98 – manager proiect

Dispozitia nr. 99 – expert grup tinta proiect

Dispozitia nr. 100 – rectificare bugetara

Dispozitia nr. 101 – desemnare persona pt. implementare de proiecte

Dispozitia nr. 103 – convocare sedinta extraordinara CL

Dispozitia nr. 104- comisie receptie terminarea lucrarilor Scoala gimnaziala Camarasu,

Dispozitia nr. 105- desemnarea unui membru in echipa proiect,, sa avem grije de seniori nostri,

Dispozitia nr. 106- desemnarea unui membru in echipa proiect,, sa avem grije de seniori nostri,

Dispozitia nr. 107 – convocare sedinta ordinara CL

Dispozitia nr. 108 – stabilirea locurilor speciale electoral

Dispozitia nr. 114 – comisia de receptie finalizare lucrarilor drum spre cimitir

Dispozitia nr. 119 – acordare ajutor de incalzire

Dispozitia nr. 120 – comisia de receptie la terminarea llucrarilor de reparati rigole

Dispozitia nr. 121 – delimitarea sectiilor de votare

Dispozitia nr. 122 – convocare sedinta ordinara CL

Dispozitia nr. 123 – convocare sedinta exraordinara de indata CL

Dispozitia nr. 128 – manager proiect ,, sa avem grije de seniori nostri,,

Dispozitia nr. 142 – comisia de evaluare achiziti publice

Dispozitia nr. 143 – modernizare si dotare gradinita Fagadaua

Dispozitia nr. 144 – extindere retea apa in Samboleni

Dispozitia nr. 145 -stabilirea de majorare a indemnizatiei Primar

Dispozitia nr. 146- stabilirea de majorare a indemnizatiei Viceprimar

Dispozitia nr. 152- comisia de receptie la terminarea lucrarilor scoala naoiu si samboleni

Dispozitia nr. 153- desemnarea comisiei la terminarea lucrarilor celor doua apartamente

Dispozitia nr. 154- desemnarea comisiei de inventariere

Dispozitia nr. 156- desemnarea comisie de receptie drumuri

Dispozitia nr. 157- desemnarea in consiliul de administratie scoala

Dispozitia nr. 159- ajutor incalzire cu gaze 2019-2020

Dispozitia nr. 160- ajutor incalzire 2019-2020

Dispozitia nr. 174- comisia de receptie extindere retea apa Valea Naoiului

Dispozitia nr. 177- comisia de distribuire alimentelor POAD

Dispozitia nr. 181- ajutor de incalzire

Dispozitia nr.148- numirea d-nei paius calina in functia publica de conducere

Dispozitia nr.155- convocare sedintei

Dispozitia nr.158- ajutor incalzire beneficiari VMG 2019-2020

Dispozitia nr.172- convocare sedinta

Dispozitia nr.173- comisia de receptie finalizare lucrari amenajare rigole

Dispozitia nr.175- comisia de receptie iluminat public

Dispozitia nr.176- alocare sume si rectificare bugetara

Dispozitia nr.178- comisie de monitorizare responsabila cu implentarea

Dispozitia nr.179- liste asf poad

Dispozitia nr.180- liste vmg poad

Dispozitia nr.182- numire expert grup tinta

Dispozitia nr.183- proiecte europene