0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

2020

Dispozitia nr. 01- convocare sedinta

Dispozitia nr. 02- specimen de semnatura

Dispozitia nr. 07- convocare sedinta

Dispozitia nr. 15- numire responsabil de caz

Dispozitia nr. 16- comisia de examinare si contestati

Dispozitia nr. 17- acordarea de indemnizati de hrana

Dispozitia nr. 19- responsabil cu gestionarea ricurilor

Dispozitia nr. 20- codul de conduita etica

Dispozitia nr. 21- convocare sedinta

Dispozitia nr. 28- incetare contract de munca pestean sorin

Dispozitia nr. 29- promovarea d-na ispas luminita

Dispozitia nr. 30- convocare sedinta

Dispozitia nr. 50- comisia concurs functia consilier contabil

Dispozitia nr. 51- comisie concurs functia consilier juridic

Dispozitia nr. 52- comisie evaluare oferte depuse extindere retea apa naoiu

Dispozitia nr. 53- comisie evaluare oferte

Dispozitia nr. 54- convocare sedinta

Dispozitia nr. 55 – stabilire locuri afisaj electoral

Dispozitia nr. 59 – stabilire sectii de votare

Dispozitia nr. 62- convocare sedinta

Dispozitia nr. 70- convocare sedinta

Dispozitia nr. 73- convocare sedinta

Dispozitia nr. 82 – convocare sedinta ordinara

Dispozitia nr. 90 – constituire comisie concurs

Dispozitia nr. 91 – majorare indemnizatie primar

Dispozitia nr. 93 – comisie concurs ,, ingrijitor batrani la domiciliu

Dispozitia nr. 94 – convocarea sedinta ordinara CL_0001

Dispozitia nr. 95 – delegarea sarcinilor primarului catre viceprimar_0001

Dispozitia nr. 98 – manager proiect

Dispozitia nr. 99 – expert grup tinta proiect

Dispozitia nr. 100 – rectificare bugetara

Dispozitia nr. 101 – desemnare persona pt. implementare de proiecte

Dispozitia nr. 103 – convocare sedinta extraordinara CL

Dispozitia nr. 104- comisie receptie terminarea lucrarilor Scoala gimnaziala Camarasu,

Dispozitia nr. 105- desemnarea unui membru in echipa proiect,, sa avem grije de seniori nostri,

Dispozitia nr. 106- desemnarea unui membru in echipa proiect,, sa avem grije de seniori nostri,

Dispozitia nr. 107 – convocare sedinta ordinara CL

Dispozitia nr. 108 – stabilirea locurilor speciale electoral

Dispozitia nr. 114 – comisia de receptie finalizare lucrarilor drum spre cimitir

Dispozitia nr. 119 – acordare ajutor de incalzire

Dispozitia nr. 120 – comisia de receptie la terminarea llucrarilor de reparati rigole

Dispozitia nr. 121 – delimitarea sectiilor de votare

Dispozitia nr. 122 – convocare sedinta ordinara CL

Dispozitia nr. 123 – convocare sedinta exraordinara de indata CL

Dispozitia nr. 128 – manager proiect ,, sa avem grije de seniori nostri,,

Dispozitia nr. 142 – comisia de evaluare achiziti publice

Dispozitia nr. 143 – modernizare si dotare gradinita Fagadaua

Dispozitia nr. 144 – extindere retea apa in Samboleni

Dispozitia nr. 145 -stabilirea de majorare a indemnizatiei Primar

Dispozitia nr. 146- stabilirea de majorare a indemnizatiei Viceprimar

Dispozitia nr. 152- comisia de receptie la terminarea lucrarilor scoala naoiu si samboleni

Dispozitia nr. 153- desemnarea comisiei la terminarea lucrarilor celor doua apartamente

Dispozitia nr. 154- desemnarea comisiei de inventariere

Dispozitia nr. 156- desemnarea comisie de receptie drumuri

Dispozitia nr. 157- desemnarea in consiliul de administratie scoala

Dispozitia nr. 159- ajutor incalzire cu gaze 2019-2020

Dispozitia nr. 160- ajutor incalzire 2019-2020

Dispozitia nr. 174- comisia de receptie extindere retea apa Valea Naoiului

Dispozitia nr. 177- comisia de distribuire alimentelor POAD

Dispozitia nr. 181- ajutor de incalzire

Dispozitia nr.148- numirea d-nei paius calina in functia publica de conducere

Dispozitia nr.155- convocare sedintei

Dispozitia nr.158- ajutor incalzire beneficiari VMG 2019-2020

Dispozitia nr.172- convocare sedinta

Dispozitia nr.173- comisia de receptie finalizare lucrari amenajare rigole

Dispozitia nr.175- comisia de receptie iluminat public

Dispozitia nr.176- alocare sume si rectificare bugetara

Dispozitia nr.178- comisie de monitorizare responsabila cu implentarea

Dispozitia nr.179- liste asf poad

Dispozitia nr.180- liste vmg poad

Dispozitia nr.182- numire expert grup tinta

Dispozitia nr.183- proiecte europene