0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

Comuna Cămăraşu este situată pe cumpăna de ape dintre bazinul văii Fizeşului tributar Someşului şi bazinul văii Luduşului tributar Mureşului. Ca atare, culmile de dealuri nu au o orientare bine definită. înălţimile medii pe culmi le deţin, în mod obişnuit între 400 m şi 450 m, iar cele maxime nu ating 500 m pe teritoriul comunei. La nivelul văilor, altitudinile coboară până la 325 – 300 m.
Energia de relief nu are valori accentuate, nu depăşeşte decât în mod cu totul excepţional valoarea de 200 m, menţinându-se mai frecvent între 140 m şi 160 m. Fragmentarea reliefului este accentuată, fiind condiţionată de o reţea hidrografică puternic ramificată.
Versanţii, prezintă o mare varietate a indicilor de geodeclivitate cu predominarea valorilor de 10 şi 15 grade în partea inferioară, terenul ca mod de folosinţă este în genere arabil. Valori mai mari întâlnim între 20° şi 30° până la abrupturi şi creşte în partea superioară, terenul ca mod de folosinţă fiind păşuni degradate.
În punctele de confluenţă a mai multor văi, unele cu caracter torenţial, s-au creat mici bazine depresionare în care sunt cantonate vetrele de localităţi.

Structura geologică
Teritoriul administrativ al comunei Cămăraşu este situat în partea centrală a Câmpiei Transilvaniei. Din punct de vedere structural, este situată în zona de domuri gazeifere care ocupă partea centrală a Câmpiei Transilvaniei, având ca axă valea
Mureşului. Pe teritoriul comunei, cât şi pe cel limitrof, spre Sud – Est, exploatările geologice au pus în evidenţă rezerve de gaz – metan, în parte, în exploatare.
Întâlnim alături de argile, marne, nisipuri, tufuri vulcanice, conglomerate şi gresii, mai ales gresii nisipoase.

Comuna Cămăraşu din punct de vedere al reţelei majore de circulaţie are o poziţie favorabilă, traversată de drumul naţional DN 16 Apahida – Reghin, care asigură legătura cu reşedinţa judeţului Cluj şi cu judeţul învecinat Mureş. Totodată este asigurată legătura cu DN 1 C (Cluj – Beclean) prin oraşul Gherla, prin intermediul DJ 109 C care face legătura dintre Cămăraşu şi localitatea Geaca.Satul reşedinţă de comună este situat la 52 km faţă de reşedinţa de judeţ şi la 8 km faţă de gara Sărmăşel.

Distanţele dintre Cămăraşu şi satele aparţinătoare este cuprinsă între 3-5 km, după cum urmează:

  • Cămăraşu – Sîmboleni 5 km
  • Cămăraşu – Năoiu 5 km
  • Reţeaua de drumuri este reprezentată pe raza comunei prin existenţa a trei categorii de drumuri:
  • DN 16 în lungime de 8,50 km – modernizat,
  • DJ 109 C în lungime de 2,89 km – modernizat,
  • DC 25 în lungime de 13,00 km (1,3 km situat în centrul de comună, este modernizat prin reciclare şi tratament bituminos dublu; 11,7 km este pietruit).

Drumul comunal care face legătura între satul reşedinţă de comună şi satele aparţinătoare, este într-o stare bună, fiind pietruit.