0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

HCL 1 din 06.01.2021 – privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar al anului 2020a deficitului a sectiunii de dezvoltare

HCL 2 din 06.01.2021 – privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

HCL 3 din 28.01.2021 – privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 4 din 28.01.2021 – privin planul de actiuni pe anul 2021 la lucrari de interes local cese vor efectua cu beneficiarii de ajutor social

HCL 5 din 28.01.2021 – privind aprobarea Planului local de actiuni 2021pentru cetatenii romi din Conuma Camarasu

HCL 6 din 28.01.2021 – privind aprobarea retelei de invatamant din Comuna Camarasu in anul scolar 2021-2022

HCL 7 din 28.01.2021- privind HCL 30 din 2014 – privind modificarea cuantumului ajutoare de urgenta , ajutoare de mormantare si a prestatiilor financiare excentionale

HCL 8 din 25.02.2021- privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2020

HCL 9 din 31.03.2021 – privind scoaterea licitatiei a unor terenuri apartinand domeniului public al Comunei Camarasului avand categori de folosinta pasune

HCL 10 din 31.02.2021- privind aprobarea PAAR al Comunei Camarasu pentru Situatii de Urgenta pe anul 2021

HCL 11 din 31.03.2021- privind desemnarea consilierilor locali , membrii ai comisiei pentru evaluarea secretarului general al Comunei Camarasu

HCL 12 din 08.04.2021-privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

HCL 13 din 28.04.2021 – privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 14 din 28.04.2021 – privind aprobarea organigramei , a statului de personal si statului de functii pentru aparatului de specialitate a primarului Comunei Camarasu

HCL 15 din 28.04.2021- privind modificarea HCL 36 DIN 10.06.2019 – privind aprobarea indicatorilor ,, Extindere retea apa in satul Naoiu

HCL 16 din 28.04.2021- privind indicatori tehnico – economici a obiectivelor ,, Amenajare curte primarie Comuna Camarasu

HCL 17 din 28.04.2021 – privind aprobarea Statutului Comuna Camarasu

HCL 18 din 28.04.2021 – privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Camarasu pe anii 2021-20271

Hotararea nr. 19 – privind scoaterea la licitatie publica inchiriere spatiului pentru actitati postale

Hotararea nr. 20 – privind aprobarea achizitionari si montari tablite indicatori

Hotararea nr.21 – privind aprobarea executiei bugetare pe trim. I al anului 2021

Hotararea nr.22 – privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Camarasu

Hotararea nr.23 – privind aprobarea accesului nou si realizareara bransamentelor Comunei Camarasu

Hotararea nr.24- privind aprobarea racordarea la retelele in zona strazi sub Padure loc. Camarasu

Hotararea nr.25- privind alegerea presedinte de sedintaHotararea nr.26 privind rectificare de bugetului local pe anul 2021

Hotararea nr.27 privind insusirea variantei final a proiectului de drapel al com. Camarasu

Hotararea nr.28 privind acordarea diplomelor de metrit si a premilor cuplurilor care implinesc 50 a

Hotararea nr.29 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestruI anul 2021

Hotararea nr.30 privind delegarea gestionari bunurilor Compania de apa Somes S.A._0001

Hotararea nr.31 privind bransament din zona str. Vale nr. 38 A_0001

Hotararea nr.32 privind completarea HCL nr.48din 16.12.2020