0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

HCL 1 din 06.01.2021 – privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar al anului 2020a deficitului a sectiunii de dezvoltare

HCL 2 din 06.01.2021 – privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

HCL 3 din 28.01.2021 – privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 4 din 28.01.2021 – privin planul de actiuni pe anul 2021 la lucrari de interes local cese vor efectua cu beneficiarii de ajutor social

HCL 5 din 28.01.2021 – privind aprobarea Planului local de actiuni 2021pentru cetatenii romi din Conuma Camarasu

HCL 6 din 28.01.2021 – privind aprobarea retelei de invatamant din Comuna Camarasu in anul scolar 2021-2022

HCL 7 din 28.01.2021- privind HCL 30 din 2014 – privind modificarea cuantumului ajutoare de urgenta , ajutoare de mormantare si a prestatiilor financiare excentionale

HCL 8 din 25.02.2021- privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2020

HCL 9 din 31.03.2021 – privind scoaterea licitatiei a unor terenuri apartinand domeniului public al Comunei Camarasului avand categori de folosinta pasune

HCL 10 din 31.02.2021- privind aprobarea PAAR al Comunei Camarasu pentru Situatii de Urgenta pe anul 2021

HCL 11 din 31.03.2021- privind desemnarea consilierilor locali , membrii ai comisiei pentru evaluarea secretarului general al Comunei Camarasu

HCL 12 din 08.04.2021-privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

HCL 13 din 28.04.2021 – privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 14 din 28.04.2021 – privind aprobarea organigramei , a statului de personal si statului de functii pentru aparatului de specialitate a primarului Comunei Camarasu

HCL 15 din 28.04.2021- privind modificarea HCL 36 DIN 10.06.2019 – privind aprobarea indicatorilor ,, Extindere retea apa in satul Naoiu

HCL 16 din 28.04.2021- privind indicatori tehnico – economici a obiectivelor ,, Amenajare curte primarie Comuna Camarasu

HCL 17 din 28.04.2021 – privind aprobarea Statutului Comuna Camarasu

HCL 18 din 28.04.2021 – privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Camarasu pe anii 2021-20271