0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

HCL 1 din 06.01.2021 – privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar al anului 2020a deficitului a sectiunii de dezvoltare

HCL 2 din 06.01.2021 – privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

HCL 3 din 28.01.2021 – privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 4 din 28.01.2021 – privin planul de actiuni pe anul 2021 la lucrari de interes local cese vor efectua cu beneficiarii de ajutor social

HCL 5 din 28.01.2021 – privind aprobarea Planului local de actiuni 2021pentru cetatenii romi din Conuma Camarasu

HCL 6 din 28.01.2021 – privind aprobarea retelei de invatamant din Comuna Camarasu in anul scolar 2021-2022

HCL 7 din 28.01.2021- privind HCL 30 din 2014 – privind modificarea cuantumului ajutoare de urgenta , ajutoare de mormantare si a prestatiilor financiare excentionale

HCL 8 din 25.02.2021- privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2020

HCL 9 din 31.03.2021 – privind scoaterea licitatiei a unor terenuri apartinand domeniului public al Comunei Camarasului avand categori de folosinta pasune

HCL 10 din 31.02.2021- privind aprobarea PAAR al Comunei Camarasu pentru Situatii de Urgenta pe anul 2021

HCL 11 din 31.03.2021- privind desemnarea consilierilor locali , membrii ai comisiei pentru evaluarea secretarului general al Comunei Camarasu

HCL 12 din 08.04.2021-privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

HCL 13 din 28.04.2021 – privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 14 din 28.04.2021 – privind aprobarea organigramei , a statului de personal si statului de functii pentru aparatului de specialitate a primarului Comunei Camarasu

HCL 15 din 28.04.2021- privind modificarea HCL 36 DIN 10.06.2019 – privind aprobarea indicatorilor ,, Extindere retea apa in satul Naoiu

HCL 16 din 28.04.2021- privind indicatori tehnico – economici a obiectivelor ,, Amenajare curte primarie Comuna Camarasu

HCL 17 din 28.04.2021 – privind aprobarea Statutului Comuna Camarasu

HCL 18 din 28.04.2021 – privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Camarasu pe anii 2021-20271

Hotararea nr. 19 – privind scoaterea la licitatie publica inchiriere spatiului pentru actitati postale

Hotararea nr. 20 – privind aprobarea achizitionari si montari tablite indicatori

Hotararea nr.21 – privind aprobarea executiei bugetare pe trim. I al anului 2021

Hotararea nr.22 – privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Camarasu

Hotararea nr.23 – privind aprobarea accesului nou si realizareara bransamentelor Comunei Camarasu

Hotararea nr.24- privind aprobarea racordarea la retelele in zona strazi sub Padure loc. Camarasu

Hotararea nr.25- privind alegerea presedinte de sedintaHotararea nr.26 privind rectificare de bugetului local pe anul 2021

Hotararea nr.27 privind insusirea variantei final a proiectului de drapel al com. Camarasu

Hotararea nr.28 privind acordarea diplomelor de metrit si a premilor cuplurilor care implinesc 50 a

Hotararea nr.29 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestruI anul 2021

Hotararea nr.30 privind delegarea gestionari bunurilor Compania de apa Somes S.A._0001

Hotararea nr.31 privind bransament din zona str. Vale nr. 38 A_0001

Hotararea nr.32 privind completarea HCL nr.48din 16.12.2020

Hotararea nr.33- privind desemnarea reprezentantilor Consilului Local Camarasu in consiliul de administratie scoala

Hotararea nr.34- privind rectificarea bugetului local 2021

Hotararea nr.35- privind data limita de depunere a proiectelor pentru finantarea nerambusabila in domenile cultura, sport pe anul 2021

Hotararea nr.36- privind acordarea in favoarea RCS&RDS SAa avizului pentru amplasarea unei statii de comunicatiielectronice

Hotararea nr.37- privind alegerea presedintului de sedinta perioada octombrie- decembrie 2021

Hotararea nr.38- privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anul 2021

Hotararea nr.39- privind rectificare bugetului local pe anului 2021

Hotararea nr.40- privind aprobarea Raportului de selectie a proiectelor de finantare nerambusabile

Hotararea nr.41- privind aprobarea proiectului cresterea eficientei energetice si gestionarea inte

Hotararea nr.42- privind aprobarea cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in unitatiile de invatamant

Hotararea nr.43- privind aprobarea tarifului pe tona a deseurilor

Hotararea nr.44- privind aprobarea scoaterii la licitatie publica incheriere spatiu cu destinatie CABINETULUI DENTAR

Hotararea nr.44,1- privind aprobarea cererii de finantare prin programului national de investitii ,,ANGHEL SALIGNY,

,Hotararea nr.45- privind aprobarea cereri de finantare prin programul national de investitii,, Exti

Hotararea nr.46- privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public

Hotararea nr.47- privind desemnarea unui reprezentant in comisia la proba de interviu in cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director si director ajunct

HCL nr.48 din 24.11.2021- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022

HCL nr.49 din 24.11.2021- privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr.50 din 24.11.2021- privind aprobarea unor cheltuieli pentru pomul de Craciun

HCL nr.51 din 16.12.2021- privind rectificarea bugetului local2021

HCL nr.52 din 16.12.2021- privind stabilirea proceduriide atribuire si aprobare Contractului de delegarea a gestiunii serviciului de salubrizare

HCL nr.53 din 16.12.2021- privind modificarea pozitiei nr.1 din Anexa nr.2 a HCL nr.48 din24.11.2021

HCL nr.54 din 16.12.2021- privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa

HCL nr.55 din 16.12.2021- privind aprobarea crearii accesului nou si realizarea bransamentelor , racodurilor la retelele edilitare in localitatea Naoiu nr. 264

HCL nr.56 din 16.12.2021- privind aprobarea crearii accesului nou si realizarea bransamentelor, racordurilor la retelele edilitare din zona strazii Muresului nr. 23, localitatea Camarasu

HCL nr.57 din 16.12.2021- privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul pubic al Comunei Camarasu ,pe strada 1 decembrie 1918, localitatea Samboleni

HCL nr.58 din 16.12.2021- privind rezilierea unor contracte de inchiriere pasuni

HCL nr.59 din 16.12.2021- privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Hotararea nr.1 din 04.01.2022- privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar al anului 2021 a deficitului bugetar a sectiunii dezvoltare

Hotararea nr.2 din 04.01.2022- privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Hotararea nr.3 din 04.01.2022- privind aprobarea retelei de invatamant din Comuna Camarasu in anul scolar 2022-2023

Hotararea nr.4 din 27.01.2022- privind planului de actiuni pe anul 2022 la lucrarile de interes local ce se vor efectua cu beneficiarii de ajutor social

Hotararea nr.5 din 27.01.2022- privind Planului local de actiune 2022 pentru cetatenii romi din Comuna Camarasu

Hotararea nr.6 din 27.01.2022- privind modificarea cuantumului ajutoare de urgenta , ajutoare de inmormantare si a prestatiilor financiare exceptionale

Hotararea nr.7 din 27.01.2022- privind aprobarea executarii lucrarilor publice pe domeniul public si public in vederea extinderii retelei de canalizare in loc. Camarasu

Hotararea nr.8 din 08.02.2022- privind aprobarea executiei bugetare pe trimestru IV al anului 2021

Hotararea nr.9 din 08.02.2022- privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Hotararea nr.10 din 08.02.2022- privind aprobarea lucrarilor de extindere conducta si realizare racord gaze naturale pe domeniul loc Samboleni

Hotararea nr.11 din 08.02.2022- privind aprobarea inchirierii sup.2.722mp in favoarea S.N.G.N.ROMGAZ SA – Sucursala Tg – Mures

Hotararea nr.12 din 08.02.2022- privind aprobarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute,catre Societatea DELGAZ GRIND SA 6mp din domeniul public al Comunei Camarasu

Hotararea nr.13 din 28.02.2022- acordarea avizului pentru executarea lucrarilor pe domeniul public

Hotararea nr.14 din 28.02.2022- stabilirea datei limita proiectelor de finantare- cultura,culte religioase,sport pe anul 2022

Hotararea nr.15 din 28.02.2022- privind aprobarea schimbarii destinatiei unor pasuni -scoaterea la licitatie a pasunilor libere

Hotararea nr.16 din 31.03.2022-privind aprobarea solicitarii dl Suatean Alexandru reziliere contract inchiriere pasune

Hotararea nr.17 din 31.03.2022-privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniului public al Comunei Camarasu pe str. Biserici Ortodoxe NR.9

Hotararea nr.18 din 31.03.2022-privind stabilirea tarifului de utilizare a Capelei mortuare Camarasu

Hotararea nr.19 din 31.03.2022-privind aprobarea Raportului de selectie a proiectelor de finantare nerambursabila din fonduri ale Comunei Camarasu

Hotararea nr.20 din 31.03.2022-privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.21 din 11.04.2022-privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea nr.22 din 11.04.2022-privind aprobarea executarii lucrarilor de inlocuire conducta de gaz metan in sat. Naoiu

hotararea nr.23 din 28.04.2022 privind aprobarea executarii racordurilor si bransamentelor electrice domeniul public

hotararea nr.24 din 28.04.2022 – privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa

hotararea nr.25 din 28.04.2022 privind aprobarea decontarii investitiei pentru dotarea Cabinetului dentar

hotararea nr.26 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului reabilitare moderata a cladirilor publice

hotararea nr.27 din 25.05.2022 privind stabilirea procedurii de atribuire si aprobarea contractului de delegare a serviciului de salubritate

hotararea nr.28 din 25.05.2022- privind acordarea diplomelor de merit si a premilor cuplurilor 50 anilorHotararea nr.29 din 25 05.2022- privind aprobare calendarului manifestarilor cultural artistice

Hotararea nr.30 din 30.06.2022 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2022

Hotararea nr.31 din 30.06.2022 – privind aprobarea incheierii unui act aditional la Documentul de pozitie incheiat la data de 28.07.2010

Hotararea nr.32 din 30.06.2022- privind aprobarea executarii lucrarilor de canalizare pe domeniul public al Comunei Camarasu

Hotararea nr.33 din 30.06.2022 privind aprobarea unui protocol de colaborare intre Comuna Camarasu si Administratia Bazinala de Apa Somes- Tisa

Hotararea nr.34 din 30.06.2022 privind aprobarea executarilor pe domeniul public al Comunei Camarasului Str. Salcamilor nr.4

Hotararea nr.35 din 30.06.2022 – privind alegerea presedintelui de sedinta

hotararea nr. 36 din 18.07.2022- privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

hotararea nr. 37 din 18.07.2022- privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public al Comunei Camarasu, str. Livezii loc. Simboleni

hotararea nr. 38 din 22.08.2022 -privind atribuirea si incheierea Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare

hotararea nr. 39 din 29.08.2022-privind aprobarea executiei bugetara pe Trimestrul II 2022

hotararea nr. 40 din 29.08.2022 privind rectificarea bugetara local pe anul 2022

hotararea nr. 41 din 29.08.2022- privind aprobarea regulamentului , privind normele de gospodarie comunala

hotararea nr. 42 din 29.08.2022- privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al bazei Sportive

hotararea nr. 43 din 29.08.2022- privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public al comunei Camarasu

hotararea nr. 44 din 29.08.2022 – privind aprobarea executarii lucrarilor ,, Racord si post de reglare – masurare gaze naturale presiune redusa

Hotararea nr. 45 din 21.09.2022- privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022

Hotararea nr. 46 din 21.09.2022- privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului Primarului Comunei Camarasu

Hotararea nr. 47 din 21.09.2022- privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern

Hotararea nr. 48 din 21.09.2022- privind desemnarea reprezentantilor Consilului Local Camarasu care vor face parte din Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Camarasu

Hotararea nr. 49 din 21.09.2022- privind acordarea in favoarea RCS&RDS SA a avizului pentru amplasarea unei statii de baza pentru servicii de comunicatii electronice

Hotararea nr. 50 din 21.09.2022- privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa catre SC Compania de apaSomes SA Cluj

Hotararea nr. 51din 21.09.2022- privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 52 din 12.10.2022-privind aprobarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea nr. 53 din 12.10.2022-privind aprobarea pentru finantare prin programul National de investitii Anghel Saligny -modernizare infrastructura rutiere- Drumuri de interes local

Hotararea nr. 54 din 12.10.2022-privind aprobarea proiectului ,, Sistem de supraveghere video pe raza comunei Camarasu

Hotararea nr. 55 din 12.10.2022-privind aprobarea proiectului ,, Sistemului de management al datelor spatiale in Comuna Camarasu

Hotararea nr. 56

Hotararea nr. 57 din 27.10.2022-privind modificarea si complectarea Anexei 1 la HCL nr. 25din 18.04.2019-primind nomenclaturii stradale

Hotararea nr. 58 din 27.10.2022-privind aprobarea scoaterii la licitatie a suprafetei de 300mp pentru amplasarea unei statii de baza pentru servicii de comunicatii electronice

Hotararea nr. 59 din 27.10.2022-privind scoaterii la licitatie a suprafetelor de terenuri aferente centrelor de colectare a laptelui din Camarasu si Naoiu

Hotararea nr. 60 din 15.11.2022- privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea nr. 61 din 24.11.2022- privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022

Hotararea nr. 62 din 24.11.2022 – privind aprobarea unor cheltuieli pentru sarbatoarea Pomului de Craciuni

Hotararea nr. 63 din 24.11.2022- privind aprobarea executarii lucrarilor ,, Extindere conducta, racorduri gaze presiune reduse cu posturi de reglare masurare,,

Hotararea nr. 64 din 15.12.2022- privind rectificarea de buget local pe anul 2022

Hotararea nr. 65 din 15.12.2022 -privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023

hotararea nr. 66 din 15.12.2022 – privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniului public al Comunei Camarasu in cadrul proiectului

Hotararea nr. 69 din 15.12.2022- privind alegerea presedintelui de sedintaHotararea nr. 70 din 21.12.2022- privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea nr. 70 din 21.12.2022- privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului al anului 2022

Hotararea nr.2 din 05.01,2023- privind aprobarea utilizarii exedentului bugetar al anului precedent

Hotararea nr.3 din 05.01.2023- privind scoaterea din evidentele contabile a valorii mijloacelor fixe

Hotararea nr.4 din 05.01.2023- privind aprobarea retelei de invatamant din Comuna Camarasu

Hotararea nr.5 din 30.01.2023 – privind aprobarea bugetului local de venituri si chetuieli pe anul 2023

Hotararea nr.6 din 30.01.2023- privind scoaterea la licitatie a unor terenuri apartinand domeniului public al comunei Camarasu

Hotararea nr.7 din 30.01.2023 – privind planul de actiuni pe anul 2023 la lucrarile de interes local

Hotararea nr.8 din 30.01.2023- privind aprobarea Planului local de actiune 2023 pentru cetatenii romii din Comuna Camarasu

Hotararea nr.9 din 23.02.2023- privind aprobarea executiei pe trimestru IV al anului 2023Hotararea nr.10 din 23.02.2023- privind infiintarea Serviciului de gestionarea a cainilor fara stapan al comunei Camarasu

hotararea nr.11 din 23.02.2023- privind aprobarea instituirii taxei de salubritate pentru utilizatorii serviciului de salubritate

Hotararea nr.12 din 23.02.2023 privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul publical comunei Camarasu pt. lucrarea Modernizarea SP Cluj nr.1-17-1025

Hotararea nr.13 din 23.02.2023 privind aprobarea evaluarii terenului proprietate publica a Comunei Camarasu adiacenta strazii

Hotararea nr. 14 din 13.03.2023 privind aprobarea proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Camarasu

Hotararea nr. 15 din 30.03.2023 privind aprobarea organigramei a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Camarasu

Hotararea nr. 16 din 30.03.2023 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionari publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului a comunei Camarasu

Hotararea nr. 17 din 30.03.2023 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Camarasu

Hotararea nr. 18 din 30.03.2023 privind mandatarea primarului comunei Camarasu sa negocieze si sa semneze acordul colectiv de munca la nivelul UAT Camarasu

Hotararea nr. 19 din 30.03.2023 privind mandatarea primarului comunei Camarasu sa negocieze si sa semneze contractul colectiv de munca

Hotararea nr. 20din 30.03.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico- economice faza proiect tehnic Modernizare Infrastructura Rutiera

Hotararea nr. 21 din 30.03.2023 privind aprobarea raportului de selectie a proietelor de finantare nerabursabile din fonduri ale consilului local al Comunei Camarasu si alocarea fondurilor

Hotararea nr. 22 din 31.03.2023 privind aprob. executarii lucrarilor pt. bransamente racorduri pe domeniul public al Com. Camarasu str. 1 Decembrie 1918 in loc. Samboleni

Hotararea nr. 23 din 30.03.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 24 – cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

Hotararea nr. 25 din 27.04.2023- privind implementarea proietului ,, achizitionare buldoexcavator pentru gospodaria spatii publice

Hotararea nr. 26 din 27.04.2023- privind delegarea gestiunii de alimentare cu apa catre SC Compania de apa

Hotararea nr. 27 din 27.04.2023- privind aprobarea Regulament propriu cuprinzand masuri metodologice , organizatorice

hotararea nr. 28 din 30.05.2023- privind rectificare bugetara locala pe anul 2023

Hotararea nr. 29 din 30.05.2023 – privind aprobarea executiei bugetara pe tri. I al anului 2023

Hotararea nr. 30 din 30.05.2023- privind acordarea diplomelor de merit si a premiilor cuplurilor care au implinit 50 ani casatorie

Hotararea nr. 31din 30.05.2023- privind aprobarea calendarului manifestarilor cultural artistice ,, Fii Camarasului

Hotararea nr. 32din 30.05.2023- privind aprobare executarii lucrarilor ,, Realizare acces la drumul public

Hotararea nr. 33 din 30.05.2023- privind aprobarea participarii Comunei Camarasu la parteneriat LEADER

Hotararea nr. 34 din 30.05.2023- privind aprobarea participarii UAT Camarasu la proiectul Microbuze electrice pentru elevii

Hotararea nr. 35 din 29.06.2023- privind rectificare bugetului local pe anul 2023

Hotararea nr. 36 din 29.06.2023- privind acordarea mandatului special reprentantului in AGA ADI Eco- Metropolitan

Hotararea nr. 37 din 29.06.2023- privind implementarea proiectului – digitalizarea administratiei publice locale in comuna Camarasu

Hotararea nr. 38 din 29.06.2023 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 39 din 29.06.2023- privind modificarea Anexelor 1si 2 ale HCL nr. 20 din 30.03.2023- privind aprobarea documentatiei tehnico- economice

Hotararea nr. 40 din 12.07.2023 -privind acordarea mandatului special reprezentantului Comunei Camarasu

Hotararea nr. 41 din 12.07.2023- privind aprobarea Anexei nr.2.2 si Devizului general actualizat pentru obiectivului de investitii

Hotararea nr. 42 din 20. 07.2023 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Hotararea nr. 43 din 20.07.2023- privind implementarea proiectului Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd

Hotararea nr. 44 din 20.07.2023- privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public si privat al C

Hotararea nr. 45 DIN 11.08.2023- privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de inventii

Hotararea nr. 46 din 29.08.2023- privind aprobarea executiei bugetare pe trim. II al anului 2023

Hotararea nr. 47 din 29.08.2023- privind revocarea Hotararii nr. 15 din 30.03.2023 privind organigrama a statului de personal

Hotararea nr. 48 din 29.08.2023- privind aprobarea organigramei a statului de personal si statului de functii

Hotararea nr. 49 din 29.08.2023- privind desemnarea reprezentantilor Consilului Local Camarasu

Hotararea nr. 50 din 29.08.2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor

Hotararea nr. 52 din 21.09.2023- privind aprobarea protocolului de colaborare – dotare echipamente incheiate cu Ministerul Muncii

Hotararea nr. 53 din 21.09.2023- privind includerea in domeniul in domeniul public a unor bransamente si racorduri si aprobarea delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apa

Hotararea nr. 54 din 21.09.2023- privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestionare a serviciului de iluminat public

Hotararea nr. 55 din 21.09.2023- privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- pentru introducere in teren in intreavilan construire 3 case de vacanta

Hotararea nr. 56 din21.09.2023- privind clasificarea unor drumuri de interes local aparitinând proprietatii publice a UAT

Hotararea nr. 57 din 21.09.2023- privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 58 din 12.10.2023- privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Hotararea nr. 59 din 12.10.2023 – pentru implementarea proiectului ,, Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd

Hotararea nr. 60 din 30.10.2023-privind aprobarea studiului de fezabilitate si a documentatiei tehnico -economice

Hotararea nr. 61 din 30.10.2023-privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Hotararea nr. 62 din 30.10.2023- privind aprobarea documentatiei tehnico – economice faza proiect tehnic

Hotararea nr. 63 din 30.10.2023- privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil

Hotararea nr. 64 din 14.11.2023- privind aprobarea proiectului Înființarea unei capacitati de productie a energiei electrice

Hotararea nr. 65 din 28.11.2023- privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Hotararea nr. 66 din 28.11.2023- cu privire la completarea HCL NR. 24 din 27.04.2023 stabilirea a impozitelor si taxelor locale

Hotararea nr. 67 din 28.11.2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate intocmit in vederea concesionarii terenului

Hotararea nr. 68 din 28.11.2023- privind aprobarea concesionarii terenului

Hotararea nr.. 69 din 28.11.2023- privind aprobarea Regulamentului privind decontarea cheltuielilor

Hotararea nr. 70din 14.12.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Hotararea nr. 73 din 20.12.2023- privind aprobarea alocarii unuiteren in vederea amenajarii unui spatiu pentru colectarea separata a deseurilor si dotarea cu containare

Hotararea nr. 75 din 20.12.2023-privind aprobarea documentatiei tehnico- economice- documentatie de avizare lucrari de interventi DALI

Hotararea nr.71 din 20.12.2023 -privind aprobarea executiei bugetare pe tri. III al anului 2023

Hotararea nr.72din 20.12.2023 -privind aprobarea organigramei si statului de functii in conformitate cu Legea nr. 296 din 2023

Hotararea nr.74din 20.12.2023-privind aprobarea valorilor de reevaluare a bunurilor ce apartin patrimoniului public si privat al comunei Camarasu

Hotararea nr.76 din 20.12.2023-privind implementarea proiectului Modernizarea infrastructura rutiera in Comuna Camarasu

Hotararea nr.77din 20.12.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.78 din 20.12.2023- privind stabilirea indemnizatiilor primarului si viceprimarului, a salarului functionari publici si personal contractual

Hotararea nr.79 din 20.12.2023- privind aprobarea executarii lucrarilor de canalizare pe domeniul public al Comunei Camarasu

Hotararea nr. 1din 05.01.2024-privind aprobarea acoperirii definitive din excedentului bugetar al anului 2024

Hotararea nr. 11 din 30.01.2024- privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public pt. proiectul , Cresterea eficientei energetice,

Hotararea nr. 8 din 30.01.2024-privind aprobarea prelungiri contractelor de pasuni cu 3 ani

Hotararea nr. 7din 30.01.2024-privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si functionarea Serviciului public de audit

Hotararea nr. 6din 30.01.2024-privind disponibilizarea sumei necesare achizitionari buldoexcavator

Hotararea nr. 5din 30.01.2024-privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024

Hotararea nr. 4din 25.01.2024-privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Primaria Camarasu si Biblioteca Judeteana

Hotararea nr. 3din 05.01.2024-privind aprobarea retelei de invatamant din Comuna Camarasu in anul scolar 2024-2025

Hotararea nr. 2din 05.01.2024- privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Hotararea nr. 10din 30.01.2024-privind aprobarea Planului local de actiune 2024 pentru cetatenii romi

Hotararea nr. 9 din 30.01.2024- privind planul de actiuni pe anul 2024 la lucrarile de interes local ce se vor efectua cu beneficiari VMI

Hotararea nr. 12 din 30.01.2024 -privind rectificarea pozitiei nr.54 din lista de inventar a patrimoniului public

Hotararea nr. 19 din 28.03.2024 privind aprobarea participari UAT Camarasu la Programul National Masa sanatoasa

Hotararea nr. 18din 29.02.2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024Hotararea nr. 17din 29.02.2024 -privind aprobarea executiei bugetare pe trim. IV al anului 2024

Hotararea nr. 16din 29.02.2024- privind aprobarea scoaterii la licitatie a pasunilor libere ca urmare a solicitarii de reziliere a contractelor

Hotararea nr. 15 din 29.02.2024- privind aprobarea Cartii funciare colective nr.51151- C1 UAT CAMARASU

Hotararea nr. 14 din 28.02.2024- privind stabilirea datei limita de depunere a proiectelor pentru finantare nerambursabile in domeniile cultura,religie,sport

Hotararea nr. 13 din 30.01.2024- privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual

Hotararea nr. 20 din 28.03.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024

Hotararea nr. 27 din 28.03.2024- privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 26 din 28.03.2024 – privind aprobare Raportului de selectie a proiectelorde finantare nerambursabila din fonduri ale Consiliului local

Hotararea nr. 25 din 28.03.2024- privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa catre SC Com. de apa Somes S.A.

Hotararea nr. 24 din 28.03.2024- privind aprobarea variantei electronice revizuite a intravilanului aferent Planului de urbanism General

Hotararea nr. 23 din 28.03.2024 – privind insusirea variantei finale a proiectului de steag a Comunei Camarasu

Hotararea nr. 22din 28.03.2024 privind aprobarea valorii redeventa pentru cabinetul medicului de familie

Hotararea nr. 21 din 28.03.2024 privind actualizarea valorii ajutorului de urgenta si aajutorului de inmormantare