0264-288.002      0264-288.064

Accesibilitate      primaria@primariacamarasu.ro

Activităţi de tip industrial

Comuna fiind amplasată în Câmpia Transilvaniei, potenţialul natural a solului este destinat pentru cultura vegetală şi în special pentru cultura cerealieră. Principala funcţiune economică este agricultura, cu cele două ramuri ale sale, producţia vegetală şi producţia animalieră.

În secundar sunt prezente funcţiunile economice din domeniul comerţului şi a serviciilor în asociaţii familiale şi persoane fizice dar numai până la nivelul asigurării strictului necesar locuitorilor comunei.

Principalele disfuncţionalităţi în domeniu sunt:

  • valorificarea produselor animaliere se face numai realizând prelucrări în cadrul gospodăriilor proprii, din producţia obţinută sunt realizate produse de valorificare pe piaţă, numai utilizând ca materie primă laptele.
  • lipseşte o structură organizată de valorificare superioară a producţiei agricole, lipseşte mica industrie pentru prelucrarea superioară a materiei prime provenite din agricultură.