În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;
  • 163 alin. (2) și art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;
  • 2 din OMDRAPFE nr. 7166/2017 privind stabilirea obligațiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic,

Aducem la cunoștința cetățenilor, CONTUL UNIC – „Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire” :

RO64 TREZ 2162 1A47 0400 XXXX

Menționăm că pentru achitarea amenzilor contravenționale prin intermediul băncilor, trezoreriilor și al altor instituții autorizate să deruleze operațiuni de plată se va folosi în continuare numai contul sus amintit!!!